BA - 71000 Sarajevo, Terminal Halilovići
Tel/Fax: +387 33 450 893, +387 33 467 978
E-mail: info@cemalsped.ba